საკონტატქო გვერდი
takomekvabidze@yahoo.com
 
საქართველო, ბათუმი - მ. აბაშიძე 14 | თბილისი - შარდენი 1 | ალმატა გოგოლი 115 | უკრაინა რეიტრასკაია 35/6 
 
პიარ მენეჯერი +995 979 30 60 30 დიანა , ოფისის ტელეფონი +995 595 41 60 60